1
Bạn cần hỗ trợ?

Chụp Hình Truyền Thống : 2.000.000 vnđ 1 máy

Chụp Hình Truyền Thống : 2.000.000 vnđ 1 máy

*Chụp truyền thống: 

Bao Gồm : 

+ Trả toàn bộ hình gốc 

+ Thời gian chụp 1 ngày : từ lúc CD - CR chuẩn bị đến lúc làm lễ 

+ Số lượng hình gốc không giới hạn - thời gian chụp 1 ngày 

+ rửa 100 tấm 13x18 + album 

1 máy chụp truyền thống  : 1.500.000 vnđ / 1 ngày / 2 buổi