1
Bạn cần hỗ trợ?

Chụp Hình Phóng Sự : 3.500.000 vnđ 1 máy

Chụp Hình Phóng Sự : 3.500.000 vnđ 1 máy

*Chụp phóng sự : 

Bao Gồm : 

+ Trả toàn bộ hình gốc + chỉnh sửa 1 album 30x30 60 trang KHÔNG IN

+ Thời gian chụp 1 ngày : từ lúc CD - CR chuẩn bị đến lúc làm lễ 

+ Số lượng hình gốc khoảng 500 - 800 tấm /1 buổi chụp 

1 máy chụp phóng sự  : 3.500.000 vnđ / 1 ngày / 2 buổi 

2 máy chụp phóng sự  : 6.500.000 vnđ / 1 ngày / 2 buổi