1
Bạn cần hỗ trợ?

Quay Phim Phóng Sự : 4.500.000 vnđ 1 máy

Quay Phim Phóng Sự : 4.500.000 vnđ 1 máy

*Quay phóng sự : 

Bao Gồm : 

+ Trả toàn bộ clip gốc + chỉnh sửa 1 clip phóng sự thời gian từ 5-7 phút  

+ Thời gian quay 1 ngày : từ lúc CD - CR chuẩn bị đến lúc làm lễ + nhà hàng


1 máy quay phóng sự  : 
4.500.000 vnđ / 1 ngày / 2 buổi 

2 máy quay phóng sự  : 7.500.000 vnđ / 1 ngày / 2 buổi