Quay Phim Truyền Thống

Quay Phim Truyền Thống

********QUAY PHIM TRUYỀN THỐNG **************Quay Phim Truyền Thống chuẩn HD : 2.500.000 / 1 NGÀY / 2 BUỔI 

+ 1 đĩa dvd + hộp quay toàn bộ buổi tiệc  + file chuẩn FULL HD

+ Thời gian quay 1 ngày : làm lễ gia tiên + nhà hàng