Bạch Dinh

Phí vào địa điểm chụp: 150.000 vnđ

Nhà Hoang

Phí vào địa điểm chụp: 100.000 vnđ

Ken Concept

Phí vào địa điểm chụp : 200.000 vnđ/1 tiếng