HTHC VVIP: 19.450.000 VNĐ

Chụp và Quay Pre-Wedding Hồ Tràm Hồ Cốc trong 2 ngày (chụp 1 ngày: 4 cảnh, quay 1 ngày: 2 cảnh)