Phim Trường Vũng Tàu 3.500.000 vnđ

Album chụp trong phim trường Vũng Tàu . Gói chụp bao gồm sore-vest-album-hình cổng - makeup - phí vào phim trường ...... KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ