Khung cảnh trên núi nhỏ - có ngọn hải đăng thuộc Vũng Tàu . Khung cảnh rất hợp chụp đồ thường nhẹ nhàng 
_ dựng lều 
_đạp xe đạp 
_chụp kiểu boho 
Phí vào địa điểm : FREE