1
Bạn cần hỗ trợ?

"Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Yêu bình yên thôi yêu mãi không rời
Hãy ở bên nhau sánh bước chung đôi
Cùng đi đến nơi gọi là hạnh phúc

Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời
Xin đừng buông lơi những tiếng yêu hời
Để lại một đời vấn vương, cả một trời nhớ thương."
-----

“Mỗi người có những cách khác nhau để giữ lại tình yêu cho riêng mình. Vì chẳng muốn tỉnh giấc nên dừng lại là cách bạn giúp chọn cho mình cả một trời thương nhớ”. Hồ Ngọc Hà